Απολύμανση και καθαρισμός ενδοσκοπίων σε πλυντήρια