Τα ρούχα, τα λευκά είδη, τα πανιά καθαρισµού κ.α. µπορούν να µολυνθούν µε δυνητικά επιβλαβή µικρόβια (βακτήρια, ιοί, µύκητες) κατά την καθηµερινή τους χρήση, όπως και οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος µόλυνσης του ρουχισµού µπορεί να είναι µικρότερος από εκείνον που σχετίζεται µε τα χέρια, ή µε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα χέρια, θα πρέπει να ακολουθούµε ορισµένες πρακτικές χειρισμού σύµφωνα µε το επίπεδο του κινδύνου κάθε αντικειµένου.

Εκτός του προφανούς σκοπού που εξυπηρετεί το πλύσιµο των ρούχων, δηλαδή το να έχουµε οπτικά καθαρά ρούχα, θα πρέπει επίσης να εξυπηρετεί τη µείωση µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών µεταξύ των µελών μιας κοινότητας (μέλη οικογένειας, ασθενείς νοσοκομείου, πελάτες ξενοδοχείου κλπ). Ιδιαίτερα όταν μέλος της οικογένειεας είναι ένας επαγγελματίας υγείας, ο οποίος μεταφέρει τον δυνητικά μολυσμένο ρουχισμό εργασίας για πλύσιμο στο σπίτι, τότε η ανάγκη για σωστή διαχείριση αυτού είναι επιτακτική.

Δραστηριότητες ή καταστάσεις όπου µέσω του ιματισμού τα µικρόβια µπορούν να µολύνουν µέλη μιας κοινότητας, περιλαµβάνουν:
• Όταν χρησιµοποιούµε εσώρουχα, κάλτσες, σεντόνια ή πετσέτες τα οποία έχουν µολυνθεί µε δυνητικά επιβλαβή ή ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη
• Όταν ήδη άρρωστα µέλη της οικογένειας µοιράζονται αντικείµενα (π.χ. πετσέτες) µε άλλα µέλη της οικογένειας κατά την διάρκεια καθηµερινών δραστηριοτήτων
• Όταν µέλη µίας αθλητικής οµάδας µοιράζονται τις πετσέτες τους
• Όταν µολυσµένα και µη µολυσµένα υφάσµατα συµπεριλαµβάνονται στην ίδια πλύση σε πλυντήριο, όπου τα παθογόνα µικρόβια µεταφέρονται από τα µολυσµένα στα µη µολυσµένα υφάσµατα
• Όταν χειριζόµαστε µολυσµένο ρουχισµό πριν το πλύσιµο στο πλυντήριο ή µεταφέρουµε ανεπαρκώς πλυµένα στο πλυντήριο µολυσµένα ρούχα
• Όταν υπάρχει συσσώρευση µικροβιακού φορτίου µέσα στα τοιχώµατα, τις σωληνώσεις του πλυντηρίου (δηµιουργία βιοµεµβράνης), τα οποία µεταφέρονται και εναποτίθενται στα ρούχα κατά την διάρκεια της πλύσης στο πλυντήριο
• Όταν κατά την διάρκεια της πλύσης δεν καταστραφούν όλοι οι µικροοργανισµοί, και τα ρούχα παραµείνουν υγρά για ικανό διάστηµα, υπάρχει η πιθανότητα εκ νέου ανάπτυξης των µικροβίων που έχουν επιβιώσει.

Λόγω της ανάγκης για πλύσιµο σε πλυντήρια διάφορων ειδών ένδυσης σε διαφορετικές θερµοκρασίες ανάλογα µε το επίπεδο του κινδύνου, καθώς και λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες διαφόρων υφασµάτων στην υψηλή θερµοκρασία και την χλωρίνη, οι κατευθυντήριες οδηγίες για σωστή πρακτική είναι κάπως περίπλοκες. Ως γενικό κανόνα ακολουθούμε τα παρακάτω:

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες και πρακτικές συµβουλές, σχετικά µε τον κίνδυνο διασποράς µικροβίων µέσω του ρουχισµού και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού εδώ