Ο σωστός τρόπος εφαρμογής του αντισηπτικού διαλύματος στα χέρια, είναι πολύ σημαντικός για την καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Δεν αρκεί μόνο να χρησιμοποιούμε αντισηπτικό, πρέπει να το χρησιμοποιούμε και σωστά! Ακολουθήστε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από τη χρήση ενός αντισηπτικού διαλύματος.

1a. Πλένουμε τα χέρια με σαπούνι και νερό μόνο όταν αυτά είναι εμφανώς λερωμένα!

Διάρκεια της συνολικής διαδικασίας αντισηψίας: 20-30 δευτερόλεπτα

1b. Βάζουμε στην παλάμη μας την ενδεικνυόμενη δόση του αλκοολούχου αντισηπτκού διαλύματος, ώστε να καλύτττονται όλες οι επιφάνειες.

2. Τρίβουμε τις παλάμες μεταξύ τους.

3. Τρίβουμε την παλάμη του δεξιού χεριού πάνω στην ραχιαία επιφάνεια του αριστερού χεριού βάζοντας τα δάκτυλα του δεξιού στα μεσοδακτύλια διαστήματα του αριστερού χεριού και αντιστρόφως.

4. Τρίβουμε τις παλάμες των χεριών και τα μεσοδακτύλια διαστήματα τοποθετώντας τα δάκτυλα σταυρωτά.

5. Τρίβουμε ταυτόχρονα τις ραχιαίες επιφάνειες των ακροδαχτύλων και των δύο χεριών κλείνοντας το κάθε χέρι μέσα στην παλάμη του άλλου χεριού.

6. Κλείνουμε τον αντίχειρα του αριστερού χεριού μέσα στην παλάμη του δεξιού χεριού, τρίβουμε με περιστροφικές κινήσεις και αντιστρόφως.

7. Τρίβουμε τα ακροδάχτυλα του δεξιού χεριού με περιστροφικές κινήσεις της ίδιας και αντίθετης φοράς στην παλάμη του αριστερού χεριού και αντιστρόφως.

8. Εφόσον στεγνώσουν τα χέρια μας είναι ασφαλή.