Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το πιστοποιητικό ISO 13485:2016 που αποκτήσαμε πρόσφατα. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ανεξάρτητη απόδειξη της αφοσίωσής μας και της συμμόρφωσης της εταιρείας μας με τις υψηλές απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Έχοντας το πιστοποιητικό, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όλοι μαζί να διασφαλίζουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων!