Η επεξεργασία και η φροντίδα των χειρουργικών εργαλείων είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό και προϊόντα. Η επεξεργασία των ακάθαρτων εργαλείων μετά την χρήση τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλή, λειτουργικά και κατάλληλα για την επόμενη χρήση στον επόμενο ασθενή.

Μία ομάδα εργασίας που αποτελείται από ειδικούς και επιστήμονες που εργάζονται σε εταιρείες κατασκευής χειρουργικών εργαλείων (Aesculap, Wolf, Martin), ειδικών απορρυπαντικών και απολυμαντικών (Ecolab, Dr. Weigert), κλιβάνων αποστείρωσης και πλυντηρίων (MMM, Miele), εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπικών εργαλείων (Pentax, Olympus, Karl Storz, Fujinon), σε συνεργασία μεταξύ τους, εκδίδουν από το 1979 έως σήμερα ένα απολύτως έγκυρο και τεκμηριωμένο εγχειρίδιο για την επεξεργασία και την φροντίδα των χειρουργικών εργαλείων. Τα θέματα που πραγματεύεται το εγχειρίδιο περιλαμβάνουν καθαρισμό στο χέρι και σε πλυντήρια, επίλυση προβλημάτων, επιθεώρηση και συντήρηση. Μεταξύ των στόχων της ομάδας εργασίας είναι:
• η κατάρτιση και η δημοσίευση πρακτικών πληροφοριών σχετικά με την ορθή επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων πολλαπλών χρήσεων και μιας χρήσεως
• η διατήρηση της αξίας των εργαλείων μέσω των κατάλληλων χειρισμών και φροντίδας
• η τυποποίηση της επανεπεξεργασίας των εργαλείων

Βρείτε και διαβάστε την τρέχουσα έκδοση του εγχειριδίου εδώ