Λόγω της πιθανής επιβίωσης του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στις επιφάνειες για αρκετές ημέρες, οι χώροι και οι επιφάνειες που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Ο νέος κορωνοϊός (SARS-CoV-2) ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών (Coronaviridae), οι οποίοι είναι ιοί με περίβλημα. Άλλοι ιοί με περίβλημα είναι ενδεικτικά, οι ιοί της γρίπης (Η1Ν1, Η5Ν1 κλπ), της ηπατίτιδαςΒ (HBV), του έρπητα (Herpes virus), της δαμαλίτιδας (Vaccinia virus). Παρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των διάφορων απολυμαντικών μέσων κατά του συγκεκριμένου ιού, είναι απαραίτητη η χρήση προϊόντων που περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των ιών με περίβλημα.

Απολυμαντικά και αντισηπτικά προϊόντα, τα οποία διαθέτουν μελέτες αποτελεσματικότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14476 κατά του ιού της δαμαλίτιδας (Vaccinia virus) κατ’ ελάχιστον, είναι δηλαδή “περιορισμένης ιοκτονίας” όπως αυτή ορίζεται διεθνώς στα αντίστοιχα πρότυπα, είναι αποτελεσματικά και έναντι του νέου κορωνοϊού.

Αναζητήστε λοιπόν στα απολυμαντικά σκευάσματα που χρησιμοποιείτε αυτές τις μελέτες και βεβαίως τη σχετική έγκριση που οφείλουν να διαθέτουν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).