Τόσο η οικιακή όσο και η επαγγελματική κουζίνα, είναι ένας χώρος που είναι σε συνεχή χρήση όλη την ημέρα. Ο κύριος κίνδυνος μόλυνσης στην κουζίνα είναι η τροφική δηλητηρίαση από βακτήρια όπως, κυρίως, Salmonella, Campylobacter, Listeria και παθογόνα στελέχη E. coli. Αυτά τα μικρόβια μπορούν να εισέλθουν στην κουζίνα με διάφορους τρόπους:
• Μέσω μολυσμένων τροφίμων
• Μέσω αρρώστων χειριστών τροφίμων
• Μέσω κατοικιδίων ζώων

Αν και ο κύριος κίνδυνος προέρχεται από τα παραπάνω βακτήρια, το περιβάλλον της κουζίνας προσφέρει επίσης ένα ιδανικό υπόστρωμα για εξάπλωση άλλων παθογόνων παραγόντων, όπως οι ιοί του αναπνευστικού (γρίπη, κορωνοϊός κλπ), οι οποίοι αποβάλλονται σε μεγάλους αριθμούς στις ρινικές και άλλες εκκρίσεις που παράγονται από ένα μολυσμένο άτομο. Η εξάπλωση των αναπνευστικών ιών γίνεται κυρίως μέσω των χεριών και των μολυσμένων επιφανειών.

Η μετάδοση των παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο της κουζίνας γίνεται εφόσον δεν τηρούνται οι βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίμων:
Καθαριότητα/απολύμανση – αποτροπή διασταυρούμενης επιμόλυνσης – διαχωρισμός ωμών/μαγειρεμένων τροφίμων – επαρκές μαγείρεμα και σωστή αποθήκευση των τροφίμων

Οι βασικοί πυλώνες της καθαριότητας και απολύμανσης στο χώρο της κουζίνας συνοψίζονται στα εξής:
• Τα μαγειρικά σκεύη και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, καθώς και τα πανιά καθαρισμού, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν και μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας κατάλληλα καθαριστικά και απολυμαντικά σκευάσματα, που είναι αποτελεσματικά έναντι βακτηρίων και ιών
• Τα χέρια πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά πριν και μετά το χειρισμό τροφίμων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα κρεμοσάπουνα και αλκοολούχο αντισηπτικό

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για την υγιεινή στην κουζίνα εδώ