Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η εταιρεία μας «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προμηθεύει ειδικά αντισηπτικά και απολυμαντικά σε κλινικές, νοσοκομεία, εργαστήρια, βιομηχανίες και ιδιώτες γιατρούς σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει μία πλήρη σειρά από προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, κατάλληλα για χρήση σε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι απαραίτητη η υψηλού επιπέδου υγιεινή με πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τις Αρχές προϊόντα. Από το 1988 παρέχουμε με συνέπεια ένα σύστημα προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις υγιεινής.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος που εφαρμόζουμε και που δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς, καλύπτει όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας που είναι: «Εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση προϊόντων καθαρισμού, αντισηψίας και απολύμανσης για ιατρική και νοσοκομειακή χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών αναλωσίμων, ειδών και εργαλείων καθαριότητας και ευπρεπισμού. Σχεδιασμός και διαχείριση παραγωγής φαρμακευτικών, απολυμαντικών, απορρυπαντικών και καλλυντικών προϊόντων. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης με νεφελοποίηση». Καθορίζεται και οριοθετείται από τα πρότυπα  ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 και από τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, καθώς και από το πρότυπο ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούμε και που συνεχώς επανεξετάζουμε, εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις για ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας και για δέσμευση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο της ρύπανσης, ενώ δεσμευόμαστε ως προς τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών μας. Η πολιτική ποιότητας & περιβάλλοντος ανασκοπείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως, με σκοπό τη συνεχόμενη καταλληλότητά της και επιπλέον επικοινωνείται εντός και εκτός της εταιρείας.

Διαθέτουμε προϊόντα από πιστοποιημένους κατασκευαστές, λειτουργούμε σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό και οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους που τηρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πλαίσιο των στόχων και δεσμεύσεων μας ως προς την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος έγκειται σε:

Ως πάροχος ενός συστήματος προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση είναι το κέντρο όλων των ενεργειών μας. Προσφέρουμε στους πελάτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και οικονομία στη χρήση των προϊόντων μας και στο σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων υγιεινής. Διαθέτουμε μια αποτελεσματική εταιρική δομή, η οποία σε συνδυασμό με την επιθυμία για εξυπηρέτηση, την ικανότητα και τις γνώσεις των ανθρώπων μας, είναι η θεμέλιος λίθος της εξαιρετικής απόδοσης που επιδεικνύουμε κάθε μέρα προς όφελος των πελατών μας. Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι το μέτρο της επιτυχίας μας. Αντιμετωπίζουμε κάθε απαίτηση των πελατών μας σαν μια πρόκληση που συνεχώς βελτιώνει και επεκτείνει την εξειδίκευσή μας, την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την αξιοπιστία μας, την εταιρική μας ταυτότητα και τις ενέργειές μας.

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας που εφαρμόζουμε και που δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς, καλύπτει όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας που είναι: «Εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση προϊόντων καθαρισμού, αντισηψίας και απολύμανσης για ιατρική και νοσοκομειακή χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών αναλωσίμων, ειδών και εργαλείων καθαριότητας και ευπρεπισμού. Σχεδιασμός και διαχείριση παραγωγής φαρμακευτικών, απολυμαντικών, απορρυπαντικών και καλλυντικών προϊόντων. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης με νεφελοποίηση». Καθορίζεται και οριοθετείται από το πρότυπο ISO 37001:2016. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούμε και που συνεχώς επανεξετάζουμε, εξασφαλίζουν τη δέσμευσή μας κατά της δωροδοκίας, ενώ δεσμευόμαστε επιπλέον ως προς τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών. Η πολιτική κατά της δωροδοκίας ανασκοπείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως, με σκοπό τη συνεχόμενη καταλληλότητά της και επιπλέον επικοινωνείται εντός και εκτός της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πλαίσιο των στόχων και δεσμεύσεων μας ως προς την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας έγκειται σε:

Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, επιβάλλονται κυρώσεις και γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της εταιρείας. Η πολιτική κατά της δωροδοκίας είναι διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές της εταιρείας καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια Αρχή. Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας της εταιρείας μας στο email: info@pcosmidis.gr ή στο τηλέφωνο 2104838224.

Για την Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Πέτρος Κοσμίδης