Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
Κάθε χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της υπόκειται σε αυτή την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου η οποία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αν δεν μπορείτε να την αποδεχτείτε, παρακαλείσθε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα χωρίς περαιτέρω περιήγηση.

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική διαδικτυακή ιστοσελίδα www.e-cosmidis.gr της εταιρείας “ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, που εδρεύει στη οδό Ξάνθου 10, Ταύρος Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 999685389 / Δ.Ο.Υ. A’ Αθηνών) παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας www.pcosmidis.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

Η Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την παρούσα ηλεκτρονική ιστοσελίδα.

Παρεχόμενες πληροφορίες
H Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε προϊόν, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης
Η Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων. Για την ασφάλεια των αγορών σας, εφόσον διαπιστώσετε ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό ή τιμή σε κάποιο προϊόν, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την εταιρεία μας τηλεφωνικά στο 210 4838229 ή με email στο eshop@pcosmidis.gr.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ περιλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.